وجيهه غنايی

وجيهه غنايی

متخصص

تخصص

اطفال

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر وجيهه غنايی

سوابق تحصيلی: فارغ التحصيل دانشگاه جندي شاپور اهواز

سوابق شغلی:‌ بيمارستان های مهر، مهراد، مادران، پاسارگاد