مسعود فرهانچی

مسعود فرهانچی

متخصص

تخصص

ارتوپد

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر مسعود فرهانچی

سوابق تحصيلی: دانشگاه شهيد بهشتی تخصص در بيمارستان شهدای تجريش

سوابق شغلی: سابقه كاری سی هفت ساله در بيمارستان و درمانگاه ها و مطب