عليرضا سويزی

عليرضا سويزی

دندانپزشك

تخصص

متخصص دندانپزشك

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر عليرضا سويزی

سوابق تحصيلی: فارغ التحصيل از دانشگاه دندانپزشكی فردوسی مشهد در سال 76

سوابق شغلی: بيش از 23 سال سابقه كار در درمانگاه امام علی عليه السلام

جوايز و افتخارات:

  • دارای مدرك رسمی ايمپلنت از دانشگاه اصفهان
  • دارای مدرك رسمی اندو از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران