دكتر عليرضا سويزی


دندانپزشک

سوابق تحصيلی:

  • فارغ التحصيل از دانشگاه دندانپزشكی فردوسی مشهد در سال 76

سوابق شغلی:

  • بيش از 23 سال سابقه كار در درمانگاه امام علی عليه السلام

جوايز و افتخارات:

  • دارای مدرك رسمی ايمپلنت از دانشگاه اصفهان
  • دارای مدرك رسمی اندو از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران