كارشناس محمد پورحقگو


روانشناسی

سوابق تحصيلی:

  • فارق التحصيل كارشناسی ارشد در رشته روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

سوابق شغلی:

  • از سال 86 تا 92 مدرس دانشگاه در دانشگاه گيلان و پس از آن فعاليت در زمينه مشاوره روانشناسی در كلينيك

جوايز و افتخارات:

  • استاد نمونه سال 89 دانشگاه گيلان