كلينيك دندان پزشكی درمانگاه خيريه انصار، با كادر خود كه متشكل از متخصصان، جراحان و دندان پزشكانی توانمند و مجرب است همراه با بهره گيری از به روزترين تجهيزات و استفاده از بهترين مواد، سعی در ارائه خدمات دندان پزشكی با بهترين كيفيت، پذیرای مراجعين محترم می باشد.
لوگوی درمانگاه خیریه انصار

دندان پزشکی انصار

خدمات بخش

اندو درمان ريشه
درمان ریشه که به عصب کشی دندان شهرت دارد، در صورت بروز عفونت در مرکز دندان (پالپ) انجام می گیرد. علائم عفونت داخل دندان عبارتند از درد و تورم لثه، دندان درد هنگام غذا خوردن و باد کردن صورت.
علیرغم نگرانی اغلب مردم، عصب کشی دندان بدون درد انجام می شود و عملی زمان بر است که در طی آن دندان شما نجات پیدا می کند. اگر درمان ریشه انجام نشود دندانتان را از دست می دهید. برای عصب کشی دندان از بی حسی موضعی استفاده می شود. پس از عصب کشی دندانپزشک به مدت چهار سال بر وضعیت دندان نظارت می کند تا مطمئن شود عفونت مجدد ایجاد نمی شود.

تصاوير بخش

دندان پزشکی درمانگاه خیریه انصار
بخش دندان پزشکی کلینیک انصار
دندان پزشکی کلینیک انصار

مسئول فنی بخش

دكتر مينا زاهدی

مسئول فنی بخش دندان پزشکی درمانگاه خیریه انصار - دكتر مينا زاهدی
متخصص دندان پزشك

طرح درمان مناسب، بهترين نتيجه و رضايت بيمار را به همراه دارد

مسلما هدف دندان پزشكان انجام كامل ترين طرح درمان می باشد
اما رسيدن به اين هدف نيازمند همراهی بيماران محترم
با متخصصين دندان پزشكی می باشد.
يادمان باشد لبخند زيبا هديه ايست از جانب خدا برای همه،
اما حفظ و داشتن آن به خودمان برمی گردد.

تيم پزشكی

Slider