آزمایشگاه تشخيص پزشكی انصار یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های پزشکی در سطح منطقه است که خدمات خود را از سال 1393 در حوزه آزمایشگاه پزشکی بالینی و آسیب شناسی شامل بخش های تضمین کیفیت، نمونه گیری، پذیرش، جوابدهی، بیوشیمی، آماده سازی نمونه، هماتولوژی، بیولوژی مولکولی، الکتروفورز، هورمون شناسی، انگل شناسی، باکتریولوژی، قارچ شناسی، تجزیه ادرار، ایمونولوژی، سرولوژی، ایمونوفلورسانس، پاتولوژی می باشد که در سطح گسترده‌ ای به آحاد جامعه ارائه می ‌نماید.
لوگوی درمانگاه خیریه انصار

آزمایشگاه انصار

خدمات بخش

پذيرش
در این واحد مراجعین با پوشش های بیمه ای گوناگون پذیرش می گردند. همچنین ارائه توضیحات لازم در جهت اطلاع مراجعین از نحوه آماده سازی خود جهت نمونه گیری (مانند: میزان ساعات ناشتایی و یا داروهایی که نباید پیش از آزمایش مصرف نمود و یا شرایط مورد نیاز بیمار قبل از خونگیری و ...) از جمله وظایف این واحد می باشد.

تصاوير بخش

بخش آزمایشگاه درمانگاه خیریه انصار
آزمایشگاه کلینیک انصار
آزمایشگاه درمانگاه انصار

مسئول فنی بخش

دكتر حميد مرادی

مسئول فنی بخش آزمایشگاه درمانگاه خیریه انصار - دكتر حميد مرادی
دكتری علوم آزمايشگاهی

امروزه در تمامی كشورهای پيشرفته با رويكرد تشخيص زودهنگام بيماری و كاهش هزينه درمان، آزمايشات غربالگری در سرلوحه كار مراكز درمانی قرار دارد.
آزمايشگاه انصار وظيفه خود می داند با استفاده از امكانات و تجهيزات پيشرفته، صرف نظر از منافع مالی، با تجزيه و تحليل صحيح نمونه های آزمايشگاهی، گامی كوچك در جهت كمك به ارتقا سلامت جامعه بردارد.

تيم پزشكی