مقررات درمانگاه

مراجعين گرامی ضمن تشكر از حسن انتخاب شما، اطلاعات ذيل جهت رفاه هرچه بيشتر شما در هنگام مراجعه می باشد. لذا اطلاعات زير را به دقت مطالعه بفرماييد:
  1. لطفا به هنگام مراجعه در صورت داشتن دفترچه بيمه، آن را همراه خود بياوريد.
  2. شروع به كار پذيرش درمانگاه از ساعت 8 صبح می باشد.
  3. در صورت مراجعهء قبلی به اين مركز به پذيرش اطلاع دهيد.
  4. پذيرش در درمانگاه صرفا" با وقت قبلی می باشد، جهت وقت گرفتن تلفنی با شماره تلفن 35015 داخلی 109 از ساعت 8 الی 24 تماس حاصل فرمائيد .
  5. در هنگام پذيرش نسبت به ارائه دفترچه بيمه و شناسنامه بيمار اقدام فرماييد و اطلاعات كامل را در اختيار متصدی پذيرش قراردهيد.
  6. در صورت استفاده ازدفترچه بيمه ديگران و يا مشخصات غيرشناسنامه ای (اسم مستعار، فاميل همسر و ....) مسئوليت ارائه اطلاعات غلط به عهده بيمار يا قيم قانونی وی بوده و ايشان بايستی جوابگوی موارد قانونی باشد. لذا دفاتر بيمه بايستی حتما" متعلق به بيمار بوده و دارای اوراق سفيد و تاريخ اعتبار باشد و از ارائه دفترچه بيمه به ديگران جدا" خوداری فرمائيد.
  7. اين مركز طرف قرار داد با كليه بيمه های پايه و تكميلی می باشد.