دريافت گواهينامه ايزو 9001:2015 آزمایشگاه


گواهینامه ایزو آزمايشگاه انصار

 

آزمايشگاه انصار مفتخر به دريافت گواهينامه ايزو 9001:2015 شده است.

اين گواهينامه تاييد استاندارد صلاحيت و انسجام عمليات آزمايشگاهی می باشد و با دريافت اين مدرك كليه فعاليت های مديريتی ، فنی، و تخصصی آزمايشگاهي را به بهترين نحوه ارائه ميدهد  و صلاحيت و شايستگی خود را به گيرندگان خدمت و گروه های ذينفع اعلام می دارد.

هدف از دريافت اين استاندارد:

  • بهبود كيفيت
  • بهبود ارائه خدمات آزمايشگاهی
  • معيار نظارت و ارزيابی
  • تائيد صلاحيت آزمايشگاهی
  • ايجاد احساس اطمينان و آرامش از صحت آزمايشها و تست های انجام شده برای مراجعين می باشد

 

ايزو 9001:2015 آزمایشگاه انصار