10 درصد تخفيف فيزيوتراپی به مناسبت گراميداشت روز سالمند


10 درصد تخفيف فيزيوتراپی به مناسبت گراميداشت روز سالمند

 

رسول گرامی اسلام صلی الله عليه و آله و سلم فرمودند: یکی از صور تکریم و تعظیم ذات اقدس الهی احترام و تجلیل سالخوردگان مسلمان است.

فيزيوتراپی درمانگاه انصار در نظر دارد به مناسبت روز گراميداشت سالمند، به مدت يك هفته از تاريخ 10 تا 16 مهرماه با 10 درصد تخفيف در خدمت مراجعين بالا 50 سال خود باشد.