پیام تبریک مديريت درمانگاه انصار به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی


پیام تبریک مديريت درمانگاه انصار به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی

 

به مناسبت دوم مرداد ماه روز ملی فيزيوتراپی بر خود لازم می دانم كه اين مناسبت فرخنده را به جامعه فهيم و كوشای فيزيوتراپی به ويژه همكاران عزيز بخش فيزيوتراپی انصار كه در پنج ماه گذشته با وجود شرايط كرونايی در خدمت بيماران و سالمندان بوده اند را تبريك بگويم و از زحمات و تلاش های ايثار گرانه و بی بديل اين بزرگواران در راه درمان و توان بخشی بيماران و كاهش الام دردمندان صميمانه قدردانی نموده اميدوارم كه اين شجره طيبه با لطف و عنايت الهی به سر منزل مقصود برسد.