آغاز فعاليت داروخانه دكتر امجدی


آغاز فعاليت داروخانه دكتر امجدی

 

داروخانه دكتر مريم امجدی به لطف خدا و همت مسئولين درمانگاه انصار از تاريخ 01/ 03/ 99 فعاليت خود را آغاز نموده و در حال حاضر كليه داروهای مورد نياز بيماران و همچنين بخش های تجهيزات پزشكی و آرايش بهداشتی فراهم شد.

لازم به ذكر است تمامی پرسنل داروخانه  از،‌ كادری مجرب و با تجربه می باشند.