تشخیص سندروم‌ های ژنتیکی با اندازه‌گیری ضخامت گردن جنین


استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به زمان انجام غربالگری‌ های ضروری در دوران بارداری، گفت: تشخیص سندروم‌ های ژنتیکی با اندازه‌گیری ضخامت گردن جنین در هفته ۱۱ تا ۱۳ بارداری قابل شناسایی است.


به گزارش ایسنا، دکتر انسی خلیلی پویا - متخصص رادیولوژی و دبیر کنفرانس سونوگرافی آنومالی، NT و بارداری، درباره غربالگری‌ های دوران بارداری گفت: غربالگری‌ های بارداری شامل سونوگرافی و مراحل آزمایشگاهی است که طی دو مرحله در زنان باردار انجام می‌ شود.

وی با اشاره به اینکه هدف از انجام این غربالگری‌ ها بررسی سندرم‌ های ژنتیکی و برخی از نواقص ژنتیکی در جنین است، گفت: البته هدف از انجام این تست‌ ها تشخیصی نیست، بلکه مسئله غربالگری بوده و در صورتی که غربالگری‌ ها مشکوک به سندروم ژنتیکی یا نواقص جنینی باشد، تست‌ های تشخیصی همچون آمینوسنتز و نمونه‌ برداری از جفت صورت می‌ گیرد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: این غربالگری‌ ها شامل تمام مادران باردار بوده؛ چرا که گاهی جنین زنان باردار دچار مشکلات ژنتیکی بدون هیچ سابقه فامیلی می‌ شود. بنابراین انجام این غربالگری‌ ها در همه زنان باردار امری ضروری است.

خلیلی پویا در ارتباط با اینکه زمان انجام این غربالگری‌ ها چه موقع است؟ گفت: مرحله اول این غربالگری‌ ها در هفته ۱۱ تا ۱۳ بارداری انجام می‌ شود و شامل آزمایش خون و سونوگرافی از شکم است.

دبیر کنفرانس سونوگرافی آنومالی، NT و بارداری افزود: انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست صورت می‌ گیرد و باید ضخامت پشت گردن جنین اندازه گیری شود که این ضخامت در حد میلی متر بوده و دقت زیاد لازم دارد.

این رادیولوژیست افزود: مرحله دوم غربالگری انجام سونوگرافی بین هفته ۱۸ تا ۲۲ بارداری است و از آنجایی که زمان سقط شرعی در کشور ما هفته نوزدهم بوده، باید قبل از هفته نوزدهم این غربالگری صورت گیرد که در صورت نیاز سقط انجام شود.